ticket CB
El 23 d'agost debutava Lise Davidsen, acompanyada per James Baillieu i amb un programa amb cançons de Grieg, Brahms, Strauss, Wagner i Sibelius.
Davidsen i Baillieu