Acadèmia de la Schubertíada
L'Acadèmia actua com a nexe d'unió entre els vessants educatiu i concertístic de l'Associació Franz Schubert. Joves músics triats per la seva excel·lència acadèmica tenen l'oportunitat de treballar a fons amb els professors, tots ells artistes de primer nivell i repercussió mundial, el programa que presentaran durant la Schubertíada.

 

Músics becats
Ferran Albrich, baríton
Mercedes Gancedo, soprano

Duos becats
María Díaz Coca, soprano i Jaesun Hong, piano
Constantin Zimmermann, contratenor i NN, piano


ACADÈMIA 2021
amb el professor Wolfram Rieger

Duos becats
Ferran Albrich, baríton i Marc Serra, piano
Cecilia Rodríguez, soprano i Jesús López Blanco, piano


ACADÈMIA 2019
amb el professor Wolfram Rieger

Duos becats
Violeta Alarcón, soprano i Èric Varas, piano
Irene Mas Salom, soprano i Marc Serra, piano


ACADÈMIA 2018
amb el professor Wolfram Rieger

Duos becats
Mireria Tarragó, soprano i Marina Pelfort, piano
Francesc Ortega, tenor i Victoria Guerrero, piano

Agraïments

Col·laborador principal

Fundació Banc de Sabadell

Amb el suport de

Generalitat

Amb l'ajut de

Inaem    Ajuntament Barcelona

Organitza

Associació Franz Schubert